Skip to main content

Tilkomstteknikk

TILLATELSER

Klasse “A” Nivå 3
Sikringsleder

According to NS9600 (National Standard)

A3 er det høyeste profesjonelle tilkomstteknikk sertifikatet tilgjengelig. Det betyr at du vil arbeidet med et lag som er sertifisert og har den rette ekspertisen til og utføre alle typer teknikker / rednings aksjoner med tau.

Vi tilbyr

Rune er utdannet spesialist, med det høyeste tilgjengelige tilkomstteknikk sertifikatet. (Klasse A-3 Sikringsleder) og han har 13 år erfaring med og klatre på oljeplattformer rundt om i Norge.

Hva vi tilbyr:
  • Godkjent fallsikringskurs i henhold til NS 9610:2020
  • Sikringsleder under oppdrag
  • Klatrelag offshore
  • Klatrelag onshore
Våre sertifikater:

Du kan lese vår CV som ligger online under «om oss» seksjonen i menyen ovenfor.

Maling, rigge service, mekanisk, sveising, overflatebehandling, inspeksjon

Vi tilbyr et lag som er tilpasset den jobben du trenger gjort, og vi stiller med fagfolk!

Der kan vi jobbe for deg

Tilkomstteknikk

Oljerigger
Fjellene
Is og isbreer
Hule
Bygninger
Utilgjengelige områder